strona główna tech-info.pl
strona główna tech-info.pl


Belisama4CRM to system CRM przeznaczony dla mikro, małych i średnich firm, gwarantujący poprawę obsługi klienta oraz komunikacji wewnątrz firmy. Dzięki tej aplikacji wszystkie najważniejsze informacje znajdą w jednym miejscu:

  • centralna baza danych - klientów, kontaktów i działań
  • historia współpracy
  • zadania
  • kampanie marketingowe
  • skrzynki pocztowe
  • kalendarz
  • magazyn, faktury i rozliczenia.

Przyjazny użytkownikowi interfejs sprawia, że ten system CRM jest prosty w obsłudze. Przy pomocy zdalnego połączenia, możliwy jest dostęp do swoich danych z każdego miejsca na świecie w trybie online. W ten sposób, system Belisama4CRM łączy stanowiska rozproszone, działające niezależnie poza siedzibą firmy (handlowców, pracowników działających zdalnie, kadrę zarządzającą).

Poniższy rysynek przedstawia dziesięć korzyści, jakie zapewnia korzystanie z systemu Belisama4CRM.

Wszystkie funkcjonalności systemu Balisama4CRM zostały podzielone na moduły, dzięki czemu, każda firma może skonfigurować system odpowiednio do swojego profilu i swoich potrzeb. Poniżej, pokrótce przedstawiamy poszczególne moduły.

Moduł podstawowy: Firmy, Osoby, Kontakty, Kalendarz. Pełne dane teleadresowe kontrahentów (partnerów) oraz osób u nich pracujących, lista wszystkich kontaktów z kontrahentami, zadania realizowane dla danego kontrahenta, podgląd rozliczeń z kontrahentem, kalendarz zintegrowany z programem pocztowym MS Outlook, przypomnienia o spotkaniach, szybkie dodawanie notatek (żółte karteczki). Moduł podstawowy w wersji jednostanowiskowej jest BEZPŁATNY.

Zadania: ewidencja zadań realizowanych i planowanych do realizacji przez użytkowników CRM, każde zadanie otrzymuje indywidualny tytuł i numer w systemie oraz może zostać przypisane do kontrahenta. Do zadania można dołączać pliki tekstowe i graficzne, dodać termin realizacji, opis lub komentarz.

Marketing: wykorzystywanie różnych form komunikacji z klientami - e-mail, SMS. Planowanie kampanii marketingowych, graficzne mailingi, tworzenie mailingów okazjonalnych i kierowanych do określonych grup klientów.

Handel: moduł pozwala prowadzić aktywną sprzedaż poprzez generowanie dokumentów sprzedaży (także w walutach), pozwala wystawiać dokumenty KP, dzięki czemu możliwe jest prowadzenie rozrachnków z kontrahentami. Na ich podstawie można generować wiele raportów, np. dotyczących przeterminowanych płatności.

Poczta: skrzynki e-mail dla wszystkich użytkowników, dołączanie każdej nowej wiadomości do historii współpracy z nadawcą, automatyczny import danych o nadawcy z modułu CRM, możliwość dodawania załącznika z dysku lub bezpośrednio z systemu CRM, szybkie wyszukiwanie wiadomości, praktyczne zakładki folderów poczty.

Wypożyczenia: moduł umożliwia łatwe zarządzanie wypożyczeniami zasobów firmy, dokumenty wydania i zwrotu, faktury za wypożyczenie, listy zasobów do wydania i zasobów do zwrotu. Poprzez integrację z modułem Rozliczenia, moduł Wypożyczenia zapewnia łatwe i szybkie rozliczanie wynajmu. Poza wypożyczeniami, moduł pozwala prowadzić rezerwację zasobów.

Targi: moduł przeznaczony dla firm świadczących usługi wystawiennicze, stworzony przy współpracy ze specjalistami w dziedzinie projektowania i budowy stoisk targowych, dzięki czemu doskonale odpowiada na potrzeby branży. Umożliwia sprawne zarządzanie logistyką i finansami w firmie wystawienniczej. Moduł jest powiązany z modułem Wypożyczenia. Informacje o targach i stoiskach, o terminach targów i terminach montażu (demontażu) oraz dostawy stoisk, szczegółowy opis stoiska z możliwością dodania zdjęcia, możliwość odnotowywania rezerwacji hotelu, rozliczenia (cena stoiska, zaliczki, faktura rozliczająca, dodatkowe koszty), a nawet możliwość wydruku zamówienia.

Urlopy: moduł pozwala uporządkować zarządzanie urlopami. Posiada funkcjonalnośc składania i drukowania wniosków urlopowych przez pracownika oraz ich akceptację przez przełożonego. Dzięki temu, w każdej chwili można uzyskać informacje na temat urlopów wykorzystanych i pozostałych do wykorzystania, a dane przedstawiane są w czytelnej formie graficznej. Gdy pracownik przebywa na urlopie, autoresponder informuje o tym nadawców e-maili.

System Belisama4CRM został pomyślnie wdrożony już w ponad 6000 firm. Zapraszamy do zapoznania się z Belisama4CRM. Poza bezpłatnym modułem podstawowym, po rejestracji (http://www.belisama4crm.pl/rejestracja), można przetestować moduły płatne.