strona główna tech-info.pl
strona główna tech-info.pl


System GoNET CRM służy do zarządzania relacjami z klientami. Pozwala budować, utrzymywać i poprawiać związki z klientem, począwszy od pierwszych rozmów i ofert sprzedaży, a kończywszy na obsłudze posprzedażowej.
Aplikacja ma budowę modułową, co pozwala na dopasowanie jej do potrzeb klienta, który kupuje to, co potrzebuje, nie płacąc za funkcjonalności, z których nie będzie korzystał.

Podstawowy moduł systemu GoNet CRM pozwala zarządzać informacjami o kliencie, korespondencją, zadaniami, dokumentami oraz sporządzać raporty.

Dodatkowe moduły:

  • ofertowanie i zamówienia
  • zarządzanie projektami
  • rezerwacja zasobów
  • serwis
  • moduł integracji z programem handlowym
  • moduł replikacji danych
  • edytor wydruku
  • integrator z centralą telefoniczną Slican
  • GoNet for Android.