strona główna tech-info.pl
strona główna tech-info.pl


MediaEraser to rozwiązania do nieodwracalnego kasowania danych, zarówno programowego, jak i sprzętowego. Jest to szczególnie ważne w przypadku wrażliwych i niejawnych danych firmy. W większości przypadków dane te można odtworzyć po usunięciu, sformatowaniu dysku, czy awarii. W ten sposób dane mogą dostać się w niepowołane ręce i narazić firmę na duże straty.

Program MediaEraser pozwala w sposób nieodwracalny kasować dane z dysków twardych, dyskietek, kart pamięci i pendrive. Kasowanie odbywa się przez nadpisywanie ciągiem zer i jedynek.

Program występuje w trzech wersjach: bezpłatnej (freeware) Lite oraz płatnych Standard i Premium, różniących się funkcjonalnością:Degausser Mediaeraser MD 103 to urządzenie do nieodwracalnego kasowania danych ze wszystkich rodzajów nośników magnetycznych. Kasowanie odbywa się przez silny impuls elektromagnetyczny i jest skuteczne w 100%. Po skasowaniu, nośnik magnetyczny nie nadaje się do użytku. Degusser Mediaeraser posiada certyfikaty Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Polskiej Akademii Nauk oraz Uniwersytetu Wrocławskiego.

Urządzenie to zostało zaprezentowane w telewizyjnym Teleexpressie:

Poza sprzedażą oprogramowania MediaEraser oraz urządzenia Degausser Mediaeraser MD 103, firma TECH-INFO, w przypadku dużej liczby nośników
do skasowania, wykonuje tę usługę w siedzibie klienta.